Muuranker.nl en uw privacy

Muuranker.nl hecht grote waarde aan uw privacy. In dit kader doen wij ons uiterste best uw persoonsgegevens op een zodanige manier te verwerken dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij gebruiken uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders. Muuranker.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mailadres, NIET aan derden. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen via het Mijn account met behulp van het u toegezonden wachtwoord.

Cookies

Op de website van Muuranker.nl wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een nummer wat aan uw internet browser gekoppeld wordt waaraan u bij een volgend bezoek herkend wordt. Deze cookies worden enkel gebruikt voor interne metingen.

Beveiliging

De infrastructuur en software van Muuranker.nl zijn zo gemaakt en beveiligd dat het vrijwel onmogelijk is dat onbevoegden informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Inzage en correctie

Wanneer u een relatie met ons heeft, kunt u ons een overzicht vragen van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt u via e-mail: info@muuranker.nl om correctie verzoeken.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Muuranker.nl, neem dan contact met ons op via e-mail. info@muuranker.nl

Muuranker.nl is voortdurend bezig met verbetering van de beveiliging op basis van de nieuwste technologie.

0

Start typing and press Enter to search