Ankers dienen om vloerbalken en daarmee de vloeren te koppelen aan de gevels. Deze koppeling voorkomt het uitknikken van gemetselde gevels. Behoudens reeds uitgeknikte of scheef staande gevels, vindt er in principe geen krachtsoverdracht plaats tussen anker en moerbalk. Een krachtsberekening is dan ook niet nodig. Ankers kunnen ook uitgenomen en vervangen worden zonder te hoeven stutten. Ankers werden vroeger aan houten balken bevestigd met gesmede nagels, later met houtdraadbouten. Er worden geen eisen gesteld aan de toelaatbare trekkracht behoudens een deugdelijke bevestiging. Wordt er vermoed dat door scheefstand en uitknikken ankers essentieel zijn voor de stabiliteit van geveldelen en er dus werkelijk krachtsoverdracht plaatsvindt, dan is het raadzaam een constructeur te consulteren. 

De voorkant (buiten de gevel zichtbaar) heet de schoot of schieter, en het gedeelte dat binnen in de gevel zit heet de veer.

De ankers worden door Muuranker.nl geleverd met de volgende afwerking/coating:

Benieuwd naar onze collectie muurankers?

0

Start typing and press Enter to search